เทศกาลวันวิสาขบูชา: สถานที่สำคัญและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธศาสนาที่มีความหมายอันสำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งในประเทศไทย ในที่นี้เราจะสร้างข้อมูลสำหรับการจัดงานเฉพาะในวันนี้ รวมถึงสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานวันวิสาขบูชา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนี้

Table of Contents

1. บทนำ

วันวิสาขบูชา สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย

ในแต่ละปี วันวิสาขบูชาเป็นเวลาที่ชาวพุทธได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง การวิปลาสและกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ วันนี้เราจะสำรวจและแนะนำสถานที่ที่คุณสามารถจัดงานเฉพาะในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนี้

See also  25 สถานที่เที่ยวในฤดูฝน ปี 2566: ค้นหาสุดยอดปลายทางในช่วง Green Season ที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ!

2. การบูชาพระและทำบุญในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย

2.1 เยี่ยมชมวัดและทำบุญ

เดินทางไปยังวัดและสถานที่ทางศาสนาเพื่อปฏิบัติบุญในวันนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การนำเสนอเครื่องหมายบูชาและวัตถุมงคล การบูชาพระ รวมทั้งการทำบุญแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านทรงเจดีย์หรือบ้านทรงประจำศาสนา และการซื้อบุญทานอาหารแก่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นการทำความดีและส่งต่อพระธรรมไปยังสังขารอานาจารย์

2.2 การนำอาหารไปสังฆทานพระสงฆ์

เป็นกิจกรรมที่อุทิศองค์ใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ในวันนี้ ทั้งการจัดทานอาหารและสิ่งของอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การทำบุญด้วยการสื่อสารกับพระสงฆ์และการรับฟังธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้

2.3 แสดงเทียนพระ

การแสดงเทียนและเทียนพระเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมในวันนี้ ผู้คนจะถือเทียนไฟไปรอบวัดหรือศาลเจ้าเพื่อเกียรติบูชาพระบรมธาตุและทำบุญในฐานะทางศาสนา กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพระธรรม และสร้างความสันติภาพในใจผู้คน

3. สถานที่ยอดนิยมสำหรับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย

3.1 วัดและธุดงค์สำคัญ

มีวัดและธุดงค์ที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในการจัดงานวันวิสาขบูชา อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพในเชียงใหม่ วัดพระแก้วในกรุงเทพฯ และธุดงค์บูรพาพุทธมหามณีรัตนสิริวรมหาวิหารในประเทศไทย

3.2 สถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางศาสนา

มีสถานที่ทางศาสนาที่เป็นที่นิยมเช่นกันในการจัดงานวันวิสาขบูชา เช่น พระธาตุศรีรัตนมหาธาตุในอยุธยา และศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่

3.3 ศูนย์กลางชุมชนและงานเทศกาลท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางชุมชนและงานเทศกาลท้องถิ่นที่จัดขึ้นในวันวิสาขบูชา เช่น งานประเพณีวิสาขบูชาที่หลากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ อยุธยา และพิษณุโลก

4. กิจกรรมในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย

ในวันวิสาขบูชา มีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความหมายอันสำคัญ ที่ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้ อาทิ พิธีทำบุญ ฟังธรรมะ ทำสวดมนต์ และเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้

5. การวางแผนการจัดงานวันวิสาขบูชา

เสริมสิริมงคล! รวมอลังการ 5 วัด เวียนเทียนวันวิสาขบูชาต้องไป!

5.1 เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

ในการจัดงานวันวิสาขบูชา คุณควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำพิธีต่าง ๆ และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ร่วมงาน

5.2 การจัดพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

คุณควรจัดพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวันวิสาขบูชา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนคติอันเป็นศูนย์กลางตามที่ศาสนากำหนด

5.3 การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา

นอกจากกิจกรรมทางศาสนา คุณสามารถจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจในศาสนาพุทธศาสนา

See also  เที่ยวสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุง: 15 ที่เที่ยวสุดพิเศษในวันหยุดนิดเดียว

5.4 การให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าร่วมงาน

คุณควรให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในเรื่องของการเดินทาง การจัดห้องพัก และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเพลิดเพลินและร่วมสนุกได้อย่างเต็มที่

6. เคล็ดลับสำหรับการเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

6.1 การแต่งกายและความประณีตในการแต่งกาย

ในการเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา คุณควรแต่งกายอย่างสุภาพ และเป็นไปตามที่ศาสนากำหนด

6.2 พฤติกรรมที่เคารพศาสนา

คุณควรแสดงพฤติกรรมที่เคารพศาสนาและเคารพประเพณีในการจัดงานวันนี้ อย่างเช่น ไม่ควรทำสิ่งที่ศาสนาห้าม และปฏิบัติตามข้อบังคับที่วัดหรือสถานที่จัดงานกำหนด

6.3 การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในศาสนาพุทธศาสนา คุณสามารถเข้าร่วมการฟังธรรมะ สวดมนต์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ได้

6.4 การปฏิบัติตามแนวทางของเจ้าหน้าที่วัด

คุณควรปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่วัดที่จัดงานวันนี้ เพื่อให้การเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นสุข

7. ความสำคัญของวันวิสาขบูชาในสังคมปัจจุบัน

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2558

วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองสำคัญของศาสนาพุทธศาสนา แต่ยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมคุณค่าและสิ่งดีงามให้กับสังคม รวมถึงสร้างสันติภาพและความเข้าใจในความหมายของชีวิต

8. สรุป

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธศาสนาทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลอง ในวันนี้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเข้าชมสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญ เพื่อปฏิบัติบุญและสืบสานความเชื่อมั่นในพระธรรม

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วันวิสาขบูชาหมายถึงอะไร?

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธศาสนาที่เฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงเกิดการเกิด การตรัสรู้ และการประสานความคิดที่สำคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันที่สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้า เช่น การเกิด การตรัสรู้ และการสรรเสริญพระพุทธเจ้า

วิธีการฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศไทยคืออะไร?

การฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศไทยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การบูชาพระ การทำบุญ การนำอาหารและสิ่งของไปสังฆทานให้กับพระสงฆ์ การฟังธรรมะ การทำสวดมนต์ และการร่วมกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้

คนต่างชาติสามารถเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาได้หรือไม่?

ใช่ คนต่างชาติสามารถเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้ ศาสนาพุทธเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่สำคัญความเชื่อและสัญชาตญาณ

มีประเพณีหรือพิธีที่ต้องปฏิบัติในวันวิสาขบูชาหรือไม่?

ในวันวิสาขบูชามีการปฏิบัติบางประเพณีหรือพิธีที่สำคัญ อาทิเช่น การบูชาพระธาตุ การทำบุญ การสวดมนต์ และการนำอาหารและสิ่งของไปสังฆทานให้กับพระสงฆ์ ควรปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่วัดหรือสถานที่จัดงาน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในวันวิสาขบูชาคืออะไร?

สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชื่นชอบเพื่อฉลองวันวิสาขบูชาได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพในเชียงใหม่ วัดพระแก้วในกรุงเทพฯ และธุดงค์บูรพาพุทธมหามณีรัตนสิริวรมหาวิหารในพิษณุโลก

See also  แสดงความนิยม: 5 ที่เที่ยวสุดฮอตในประเทศไทยในปี 2023

คำแนะนำ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่วัดหรือสถานที่จัดงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและคำแนะนำในการเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 2566 วันสำคัญสากลของโลก (Vesak Day) [VIDEO]

วันวิสาขบูชา 2566 วันสำคัญสากลของโลก (Vesak Day)
วันวิสาขบูชา 2566 วันสำคัญสากลของโลก (Vesak Day) วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ปีนี้เป็นปีอธิกมาส เรียกว่าเดือน “แปดหน้าและแปดหลัง” หรือแปดสองหน (ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) ปกติเป็นวันทำการบูชาเนื่องในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน 6 แต่ปีมีอธิกมาส จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7
ตามพระพุทธประวัติ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ตรงกับวันนี้ ถึง 3 วาระด้วยกัน และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก (International Recognition of the Day of Vesak) ตั้งแต่ปี 2544
ด้วยเหตุและผลที่พระพุทธเจ้า ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก เพื่อนำมวลมนุษยชาติไปสู่สันติสุข อันไม่มีสุขอื่นใดในโลกเสมอเหมือน โดยพิธีบูชาในวันนี้ เป็นการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึง วันที่สำคัญที่สุดทางพระพุทธ ศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระศาสดา “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน”
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ เป็นสำคัญ (ในบางแห่งเรียกว่าวันพระพุทธเจ้า หรือพุทธชยันตี)
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
เหตุการณ์ที่ 1 วันประสูติ เป็นเหตุการณ์สำคัญลำดับแรกของพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาส โดยพระพุทธเจ้าหรือพระนามเดิม “เจ้าชายสิทธัตถะ” ได้ประสูติในในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน)
เหตุการณ์ที่ 2 เป็น “วันที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)
เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)
วันวิสาขบูชา นับเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชน ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว
อริยสัจธรรม 4 ประการ (ความจริงของโลก) ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงค้นพบ ในวันตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ คือ
1. ทุกข์ สภาวะที่ทนได้ยาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (ปัญหา)
2. สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (สาเหตุของปัญหา)
3. นิโรธ ความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)
4. มรรค หนทางที่จะดับทุกข์ได้ (วิธีการแก้ปัญหา)
พระปัจฉิมโอวาท ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงเตือนเหล่าพุทธสาวก เป็นครั้งสุดท้ายว่า
…หนฺททานิ อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ… แปลว่า : ภิกษุทั้ง หลาย! บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

See also  10 ที่พักกาญจนบุรี บรรยากาศชิล ใกล้ชิดธรรมชาติ

ขอบคุณข้อมูล
– vcd วันวิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย
– vcd วันวิสาขบูชา สำนักงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
– วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาของวิดีโอ วันวิสาขบูชา 2566 วันสำคัญสากลของโลก (Vesak Day)

วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางการพระพุทธศาสนาอีก 1 วันของประชาชนชาวไทยและทั่วโลกระหว่างวิสาขบูชานั้นถือเป็นวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคจรไปในอากาศสว่างประมูลดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเช็คดันพระชินสีห์เมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งหมดวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแกสรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหมดนุชและเทวดาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี 30 ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัปต้นบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาฬสินธุ์ไหมอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดพบ 3ก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุขัยของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ 100 ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช 80 ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6วันนี้นับเป็นวันที่รูปประกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อส่งตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางส่งรักษาศีลและฝึกสมาธิมาม่าทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกประกันครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนและพระโพธิพระสูตรโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาที่ส่งยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นไม่บังเกิดความสว่างไสวขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต 32 ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลไม่มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้ครานั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวชเมื่อ 29 พรรษาและได้ทรงม้ากัณฐกะออกผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 66 หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง 6 ปีภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ในวันนั้นพระได้ส่งนั่งคู่กับปราชิตาบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะพาลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่หนังหนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจัดนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้ข้าวก็สะดุ้งพรึบกันทั้งพบทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมมิตวสวัตดีให้เป็นเทวดาบุตรมานานแล้วกบพากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามคันก้นนั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอานุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญานุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดปางพระจัดกระจายไปในพริบใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์ 12โดยอนุโลมและปฏิโลมมือโลกธาตุวันไหว 12 ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษไม่ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องส่งดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิศมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80 พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6ก่อนพุทธศักราช 1 ปีนะป่าสาลวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปประกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายทำอะไรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานก่อนจะเสด็จดับขันนั้นยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแกพุทธบริษัทว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นพระบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน 6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขบูชามีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้ง 3 วาระเหมือนดั่งพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้หมาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดั่งประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท 4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน